‘Pecking the red dot’, a theatrical lecture on the life and work of Niko Tinbergen – Newcastle (UK)

Behaviour 2013 logo

On august 6th 2013, De meeuwen van Tinbergen will return one last time with a special version of a theatrical lecture during the international ethological conference Behaviour 2013 in Newcastle (UK). With special thanks to Brill Publishers.

To celebrate the 65th anniversary of Behaviour and the 40th anniversary of Niko Tinbergen’s Nobel Prize, Dutch theatre company Cowboy bij Nacht and behavioural biologist Carel ten Cate will team up to deliver a special theatrical lecture about the life and work of Niko Tinbergen (1907 – 1988). Inspired by Tinbergen’s work with herring gulls and his classic experiments on supernormal stimuli, this lecture will provide a brief account of Tinbergen’s experiments on the begging responses of Herring gull chicks, illustrated with a short movie and pictures of Tinbergen’s old notes. Tinbergen’s original data on the famous experiment on the colour of the spot on the lower mandible differ from the well-known textbook figure showing the strongest response to a red spot. Ten Cate will discuss this and show how recent data also provide a novel twist to the story of the supernormal beak. He will end with some modern examples of supernormal stimuli with humans, which is the main subject of a longterm project on Tinbergen by theatre company Cowboy bij Nacht.

Grand Finale in Museum Boerhaave

Op 26, 27 en 28 oktober was de grand finale van De meeuwen van Tinbergen in Museum Boerhaave in Leiden. Het tentenkamp werd opgeslagen onder een oude kastanjeboom in de binnentuin van het in een voormalig klooster gevestigde museum.  Museum Boerhaave is ookwel bekend als het  rijksmuseum van de natuurwetenschappen en huisvest onder meer de Tinbergen collectie gehuisvest; de perfecte plek voor het sluitstuk van onze voorstellingen- en lezingenreeks. In het museum kwamen letterlijk kunst, natuur en wetenschap samen.

De voorstellingen werden voorafgegaan door een theatrale lezing uit de lezingenreeks. Op vrijdag 26 oktober sprak  Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden, over ‘supernormaal bezit’ . Hij verkende de menselijke hebberigheid en ons ontspoord consumptie- en koopgedrag. Op zaterdag 27 oktober boog Jeroen Jansz, hoogleraar Communication and Media aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zich over ‘Supernormale beeldcultuur’ en hoe deze ons gedrag beïnvloedt. Carel ten Cate, hoogleraar gedragsbiologie aan de Universiteit Leiden, sloot op zondag 28 oktober de cyclus af met een lezing over ‘supernormale schattigheid’.

Alle lezingen en voorstellingen waren meer dan uitverkocht. Het hele weekend lang speelden we in een stralende herfstzon voor de laatste paar keer De meeuwen van Tinbergen voor een in rode dekens gewikkeld publiek. De kers op de taart en een stralende afsluiting van dit lange en omvangrijke project.  Rest ons dank aan iedereen die mee heeft gewerkt, mee heeft gekeken, gelezen en zich heeft laten prikkelen!

Theatrale lezing over supernormale beeldcultuur door Jeroen Jansz – TU Eindhoven

Op 17 oktober 2012 vond de theatrale lezing plaats van Jeroen Jansz (hoogleraar Media en Communicatie, Erasum Universiteit Rotterdam)in het studium Generale programma van de Technische Universiteit Eindhoven.

Een zintuiglijke lezing over supernormale prikkels en hoe die in het dagelijks leven ons gedrag beïnvloeden.  Super normale prikkels  zijn kunstmatige prikkels waar we sterker op reageren dan op natuurlijke prikkels.  Jeroen Jansz, hoogleraar Media en Communicatie, reflecteert vanuit zijn vakgebied op dit fenomeen: hoe beïnvloeden games en internet je gedrag? Eén ding is zeker: don’t trust your instincts!

Deze lezing maakt onderdeel uit van het kunst en wetenschapsproject De Meeuwen van Tinbergen van theatergroep Cowboy bij Nacht.

Theatrale lezing ‘Supernormaal Bezit’, door Bas Haring

Op 4 oktober 2012 gaf Bas Haring een lezing bij Studium Generale van de Saxion Hogeschool in Deventer. De lezing is terug te kijken via deze link.

Geld is metaforisch gezien op te vatten als een supernormale prikkel. Geld vertegenwoordigd op een kunstmatige manier een bepaalde waarde en deze waarde is een abstracte prikkel die soms meer aantrekkingskracht op mensen uitoefent dan de producten en diensten die er mee gekocht kunnen worden. Ons gedrag wordt er onbewust vaak flink door beïnvloedt en kan ons hebberig maken. Is deze hebberigheid misschien instinctief? En als dat zo is, zijn we als consumenten en bij het vermeerderen van ons bezit dan niet net als de meeuwen van Tinbergen die een abstracte gestreept stokje verkozen boven de snavel van hun moeder? En zou je zo ver kunnen gaan dat hier deels de oorzaak van de huidige financiële crisis en de daaruit voortvloeiende problemen? Filosoof, hoogleraar publiek begrip van wetenschap en parttime economiestudent Bas Haring verzorgt een lezing over de ongekende krachten van supernormale geldprikkels.

Theatrale lezing Carel ten Cate over ‘Supernormale schattigheid’

Op 25 september vond de drukbezochte theatrale lezing over ‘supernormale schattigheid’ plaats in het Studium Generale programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoogleraar gedragsbiologie Carel ten Cate (Institute of Biology, Universiteit Leiden) gaf een lezing over de kracht van overdrijving, karikaturen en de evolutie van stripfiguren. Ook kwamen interessante nieuwe inzichten met betrekking tot het oorspronkelijke experiment van Niko Tinbergen aan bod. Deze lezing zal op 28 oktober nogmaals plaatsvinden in Museum Boerhaave te Leiden, waar vervolgens ook de voorstelling/tentoonstelling op binnenplaats te bewonderen is.

Theatrale lezing Tila Pronk over ‘Supernormale aantrekkingskracht’

Op 13 september j.l. vond de eerste theatrale lezing plaats in het kader van De meeuwen van Tinbergen in het Soeterbeeck programma van de Radbout Universiteit Nijmegen. Alle lezingen uit de reeks worden door ons ingeleid met een theatrale scene die de context en oorsprong van het begrip supernormale prikkels verbeeldt. Tila Pronk gaf een lezing over supernormaliteit met betrekking tot (seksuele) aantrekkingskracht. Hieronder kun je de lezing terugkijken en ook een kort item bekijken van de studentenzender Campus in Beeld (vanaf 4:25 – 6:25).

Oerol 2012

Oerol 2012 had het toepasselijke thema ‘De wind voert het woord’, de Oerol organisatie noemde het achteraf de goden verzoeken: inderdaad kan gezegd worden dat de wind er een onstuimig festival van heeft gemaakt. Maar zoals onoverkomelijk op een waddeneiland waren er ook dagen met brandende zon en striemende regen. Het opgetrokken tentenkamp waarin de tentoonstelling plaats had en dat eveneens dienst deed als decor voor de voorstelling kleurde mee met de wisselende luchten: ook Tinbergen zal op de Terschellinger Boschplaat menig bui hebben moeten verduren.

Tien dagen lang hebben we voor een vrijwel uitverkochte duinpan de wereld van de supernormale prikkels en het onderzoek van gedragsbioloog Niko Tinbergen uit de doeken gedaan. Ontzettend fijn waren de vele positieve reacties, de nog na lachende bezoeker en de diep in gedachten verzonken bezoeker die – zorgvuldig de titels uit onze veldbibliotheek overschrijvend – zei dat het onderwerp van de voorstelling hem nog even bezig zou houden. Door de dag heen ontvingen we ook een vrijwel niet-aflatende stroom tentoonstellingsbezoekers; een bevestiging dat de koppeling van theater en tentoonstelling een interessante toevoeging is geweest.

We bedanken de enthousiaste bezoekers, de Oerol organisatie en zeker ook de Terschellinger meeuwen voor een geslaagd festival.
Hierbij een kleine sfeerimpressie van de voorstelling, de tentoonstelling en de excursie naar de meeuwenkolonie.

Here’s something for the weekend #19

Een blog-post over ons project van Marcel van Ool, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer.

BuitenPlaatsen

Het is Oerol! Helaas ben ik er dit jaar niet bij maar Statsbosbeheer heeft zijn reporters. Zoals in een eerder blog genoemd steunt Staatsbosbeheer de voorstelling De meeuwen van Tinbergen door het gezelschap Cowboy bij Nacht. Dat is niet zo vreemd: het Terschellings landschap en de meeuwen zelf maken onderdeel uit van de voorstelling.

Onze crew heeft op Oerol gefilmd en een teaser gemaakt over de voorstelling. Voordat je ‘m bekijkt, bedenk nog even waarom Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen ook alweer zo belangrijk is: hij ontdekte tijdens veldwerk in de meeuwenkolonie op Terschelling de supernormale prikkel. Dat is het fenomeen waarbij instinctief op een kunstmatige prikkel wordt gereageerd, ook als daar geen beloning op volgt. Tinbergen nam waar dat meeuwenjongen niet alleen naar de rode vlek op de snavel van de moeder pikken om haar te bewegen voedsel te geven maar dat zij ook lustig los gaan op een bordkartonnen en uitvergrote kunstmatige variant. Interessant is het nu te kijken wat een supernormale prikkel…

View original post 42 woorden meer

Sex en drugs en de meeuwen van Tinbergen

Marcel van Ool, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, wijdde in februari een artikel aan De meeuwen van Tinbergen

BuitenPlaatsen

Wie weet (nog) wat de meeuwen van Tinbergen zijn? Theatergroep Cowboy bij Nacht stoft het gedachtegoed van deze Nobelprijswinnar af en brengt voorstellingen en meer gewijd aan het spraakmakende onderzoek dat Tinbergen deed in een meeuwenkolonie op Terschelling.

Het veldexperiment van Tinbergen uit 1947 leidde tot zijn theorie van de ‘supernormale prikkel’. Meeuwenjongen bleken in hun zucht naar voedsel instinctief te reageren op de rode vlek op de snavel van hun moeder. Een stok met een veel grotere rode stip maakte die reactie heviger: de zilvermeeuw verkoos de kunstsnavel boven de echte snavel, hoewel een prik op de moedersnavel leidde tot voedsel en op de kunstsnavel tot niets.

De stok werkt hier als supernormale prikkel: hij versterkt het instinctieve gedrag zonder dat het bijdraagt aan de evolutie van de soort. Volgens Tinbergen vertoonden zowel dieren als mensen dit gedrag.

Wetenschappelijk kan ik er niks over zeggen maar ik denk dat…

View original post 391 woorden meer