Evolutionary Game Design: Video Games as Supernormal Stimuli

Ted Talk van Michael Astolfi. Niet de beste Ted Talk die er ooit gegeven is, maar wel met een verhelderend uitgangspunt: de ‘mismatch’ theorie. Deze theorie gaat er van uit dat een diersoort nooit helemaal perfect is aangepast aan zijn huidige omgeving, omdat verschillende eigenschappen evolutionair zijn overgeërfd vanuit het verleden. De soort in zijn huidige vorm loopt dus altijd ‘achter de feiten aan’.

Van wikipedia:

The essence of mismatch theory is that organisms possess traits (including behavioral, emotional, and biological) that have been passed down through generations, preserved by natural selection because of their adaptive function in a given environment. However, the given environment of the evolutionary period can be quite unlike the current environment. Therefore, traits that were at one time adaptive in a certain environment, are now “mismatched” to the environment that the trait is currently present in.

Astolfi legt vervolgens een (redelijk suggestief) verband met games en game development, met de volgende conclusies:

  1. Games zijn supernormale prikkels
  2. Game developers kunnen concepten uit de evolutionaire psychologie gebruiken om beter games te maken
  3. Gamers kunnen uiteindelijk een wereld ervaren waarvoor ze perfect zijn aangepast.

 

Theatrale Lezing met Bas Haring

[Update 9 maart: nieuwe datum is bekend. 12 maart!]

[Update 7 februari: Lezing wordt wegens omstandigheden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum]

In het kader van de kunst- en wetenschapsmaand bij Sociëteit De Kring in Amsterdam presenteren we in samenwerking met Bas Haring een ‘theatrale lezing’ over supernormale prikkels in Club Up te Amsterdam.

Overdag hebben we samen met filosoof, bijzonder hoogleraar publiek begrip van wetenschap en Kringlid Bas Haring een werksessie op De Kring. s’Avonds zullen we de voorlopige resultaten voor een select gezelschap van Kringleden en genodigden presenteren in de vorm van een theatrale lezing. Deze presentatie zal een eerste proeve vormen voor de verdere lezingen die we binnen het project zullen gaan ontwikkelen.

Datum en locatie:  Maandag 12 maart 2012 – 20:30 uur, Kleine Gartmanplantsoen 7-9, 1017 RP Amsterdam.

Zie ook: http://www.kring.nl/agenda/kunst-en-wetenschapsmaand-bas-haring-en-cowboy-bij-nacht