High Art meets Low Art

Niko Tinbergen was een begenadigd tekenaar. Daarnaast pleitte Tinbergen er vurig voor dat alle biologen naast het publiceren van wetenschappelijke teksten hun kennis ook eenvoudig toegankelijk en voor een groot publiek begrijpelijk zouden moeten maken. Deze overtuiging kan niet beter ge├»llustreerd worden dan door bovenstaande afbeeldingen. Links een afbeelding uit Tinbergens kinderboek ‘Klieuw’ (1948), rechts een afbeelding uit zijn wetenschappelijke Magnum Opus ‘The Study of Instinct’ (1951).

Nieuwe deelnemers!

Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Museum Boerhaave en aan professor Ten Cate (faculteit Biologie Universiteit Leiden) om te praten over het project. Erg inspirerende gesprekken gevoerd en prachtige dingen gezien en gehoord. Zij hebben medewerking toegezegd en komende tijd zal het plan dan ook in samenspraak met hen verder ontwikkeld worden! Ook ligt het in de verwachting dat we in aanloop naar Oerol 2011 een aantal tussentijdse presentaties zullen gaan geven in Museum Boerhaave.

Lees verder