Theatervoorstelling/Tentoonstelling

Theatervoorstelling

De theatervoorstelling confronteert het publiek met zijn eigen instinctieve gedrag in het hier en nu, gezien vanuit het leven van Niko Tinbergen eind jaren ’60. De voorstelling gaat over het menselijk instinct in de moderne wereld, met de supernormale prikkel als voornaamste aanjager daarvan.

Hoe ziet ons menselijk leven eruit vanuit het idee dat wij de meeuwen zijn in Tinbergen’s meeuwenkolonie? Is wat we eten, hoe we een ander verleiden, waarom we kopen, wat we mooi vinden, waarom we voor iemand zorgen al grotendeels vanuit ons instinct bepaald? En stel dat het zo is, hoe weten we dan op welke prikkel we instinctief reageren? En sterker nog, of die reactie nut heeft voor onze evolutie als soort?

De vraag die in de voorstelling centraal staat is: ʻOok al weten we door het werk van Tinbergen dat we onze instincten niet zouden moeten vertrouwen, is het überhaupt mogelijk om hieraan weerstand te bieden of controle op uit te oefenen? En zo niet, zijn we dan overgeleverd aan onze eigen natuur en met welke mogelijke gevolgen?ʼ.

In de voorstelling zoekt regisseur Alex de Vree samen met acteurs/mime-spelers (o.a. Roel Voorbij (De Appel, Het Schnitzelparadijs, Theatergroep Max) en Hanneke Scholten (Toneelgroep De Appel, Huis van Boergondie)) naar manieren om deze onzichtbare processen van het menselijk instinct te verbeelden. Cowboy bij Nacht doet dat op haar eigen tragikomische wijze, met krachtige beelden en klanken.

Bekijk voor eerdere voorstellingen van Cowboy bij Nacht: www.cowboybijnacht.nl

Bekijk het bij de AVRO uitgezonden item van een eerder project van Cowboy bij Nacht, ‘Bomans hoort u mij / Ruis ik slecht verstaan’. http://youtu.be/ec7dQTrj9kA

Tentoonstelling

Ook dit onderdeel wordt in samenwerking met Museum Boerhaave ontwikkeld. Samen met curator Bart Grob en de vormgevers van devrijervandongen wordt een tentoonstelling samengesteld waarbij het publiek als het ware de heilige grond van het onderzoeksveld betreedt. Door middel van thema’s als waarnemen, prikkelen, experimenteren en interpreteren wordt de bezoeker de hand gereikt om zowel actief als passief kennis te nemen van de bijzondere nieuwe wereld van instinctmatig gedrag zoals Tinbergen die voor ons heeft ontsluierd. Biografische elementen (de onderzoeksobjecten van Niko Tinbergen) worden gecombineerd met unieke en ludieke voorbeelden van supernormale prikkels bij dier én mens, van toen én nu. Archiefmateriaal, interviews met de mens op de straat en met de acteurs uit de voorstelling, experimenten, replica’s van eigendommen van Tinbergen etc. geven het publiek na de voorstelling een blik op het leven van Niko Tinbergen.