Theatergroep Cowboy bij nacht

Theatergroep Cowboy bij Nacht produceert voorstellingen waarin situaties tot op het bot worden ontdaan van hun verhullende opsmuk, zodat de verborgen motieven van omslachtige handelingen bloot komen te liggen. Cowboy bij Nacht maakte de succesvolle double bill-voorstelling Bomans hoort u mij / Ruis ik slecht verstaan op Oerol en Over het IJ in 2008 en gelijk hieraan gaat De Meeuwen van Tinbergen over een belangwekkende Nederlander uit de recente historie. Ook nu willen wij zowel de persoon Niko Tinbergen als zijn werk aan het daglicht brengen en invoelbaar maken. Dit doen we door in te gaan op grote tegenstellingen in beider levens. Bomans: een nette heer in de barre natuur; Tinbergen: een natuurliefhebber in een academische wereld vol stugge wetenschap en codes. In De Meeuwen van Tinbergen zoeken wij naar een genuanceerd beeld van een icoon.

Wat Theatergroep Cowboy bij Nacht karakteriseert is: doorvorst en generiek.

Theatergroep Cowboy bij Nacht laat aan zijn producties een uitgebreide researchfase voorafgaan waarin het gekozen onderwerp wordt doorvorst. Met een nieuwsgierige en kritische blik worden het onderwerp en de thematiek uitvoerig bestudeerd. De hoeveelheid aan artikelen, films, documentaires, boeken et cetera wordt stroomopwaarts gevolgd om bij de bronnen uit te komen. Het herleiden tot de bron is wat ons op een journalistieke manier drijft.

Cowboy bij Nacht vertaalt voorts grootse wereldse begrippen en drama’s naar generieke vormen. Met generiek bedoelen wij zaken als verkeersborden, sprookjes en spreekwoorden, die een universele zeggingkracht hebben door zowel abstract als concreet te zijn.

Met De Meeuwen van Tinbergen gaat Cowboy bij Nacht verder op het pad dat in 2008 op Oerol is ingezet, waarbij wij ons begeven op het snijvlak van kunst, natuur en wetenschap. De gedramatiseerde inborst van het theater lijkt op het eerste gezicht te bijten met natuur en wetenschap, maar wij tonen juist de verrassende en aanvullende combinatiemogelijkheden. De magie van kunst en wetenschap intrigeert ons. Het benadrukken van de onderlinge verstaanbaarheid van deze twee verschillende disciplines is het uitgangspunt voor de toekomstige interdisciplinaire projecten van Cowboy bij Nacht.

In onze visie zijn theater en wetenschap nevenschikkend: blijven in hun waarde en vullen elkaar aan. Wetenschap hoeft niet saai te zijn en theater is niet alleen fictie.

Hiermee geven wij onze theaterproducties een duw in de richting van geschiedenis, wetenschap en natuur. Wij willen het publiek van studenten, wetenschappers en wetenschappelijk betrokken partijen graag bereiken met onze theatrale onderzoeken.

Zie voor meer informatie de website van theatergroep cowboy bij nacht